BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 1
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 2
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 3
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 4
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 5
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 6
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 7
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 8
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 9
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 10
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 11
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 12
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 13
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 14
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 15
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 16
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 17
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 18
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 19
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 20
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 21
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 22
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 23
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 24
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 25
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 26
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 27
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 28
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 29
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 30
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 31
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 32
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 33
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 34
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 35
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 36
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 37
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 38
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 39
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 40
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 41
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 42
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 43
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 44
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 45
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 46
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 47
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 48
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 49
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 50
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 51
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 52
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 53
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 54
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 55
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 56
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 57
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 58
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 59
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 60
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 61
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 62
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 63
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 64
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 65
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 66
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 67
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 68
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 69
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 70
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 71
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 72
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 73
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 74
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 75
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 76
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 77
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 78
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 79
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 80
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 81
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 82
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 83
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 84
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 85
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 86
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 87
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 88
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 89
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 90
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 91
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 92
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 93
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 94
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 95
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 96
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 97
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 98
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 99
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 100
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 101
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 102
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 103
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 104
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 105
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 106
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 107
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 108
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 109
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 110
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 111
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 112
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 113
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 114
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 115
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 116
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 117
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 118
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 119
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 120
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 121
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 122
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 123
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 124
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 125
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 126
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 127
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 128
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 129
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 130
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 131
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 132
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 133
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 134
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 135
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 136
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 137
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 138
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 139
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 140
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 141
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 142
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 143
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 144
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 145
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 146
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 147
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 148
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 149
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 150
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 151
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Image 152
1 / 152
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 1
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 2
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 3
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 4
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 5
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 6
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 7
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 8
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 9
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 10
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 11
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 12
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 13
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 14
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 15
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 16
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 17
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 18
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 19
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 20
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 21
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 22
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 23
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 24
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 25
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 26
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 27
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 28
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 29
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 30
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 31
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 32
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 33
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 34
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 35
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 36
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 37
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 38
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 39
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 40
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 41
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 42
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 43
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 44
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 45
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 46
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 47
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 48
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 49
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 50
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 51
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 52
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 53
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 54
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 55
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 56
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 57
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 58
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 59
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 60
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 61
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 62
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 63
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 64
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 65
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 66
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 67
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 68
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 69
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 70
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 71
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 72
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 73
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 74
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 75
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 76
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 77
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 78
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 79
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 80
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 81
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 82
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 83
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 84
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 85
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 86
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 87
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 88
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 89
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 90
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 91
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 92
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 93
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 94
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 95
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 96
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 97
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 98
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 99
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 100
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 101
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 102
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 103
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 104
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 105
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 106
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 107
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 108
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 109
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 110
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 111
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 112
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 113
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 114
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 115
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 116
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 117
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 118
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 119
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 120
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 121
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 122
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 123
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 124
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 125
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 126
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 127
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 128
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 129
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 130
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 131
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 132
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 133
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 134
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 135
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 136
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 137
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 138
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 139
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 140
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 141
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 142
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 143
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 144
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 145
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 146
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 147
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 148
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 149
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 150
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 151
BLUE, 2011 NISSAN JUKE Thumnail Image 152

ADVERTISED
PRICE


BUYING TOOLS

BASICS

VIN:JN8AF5MR1BT022717
Stock #:9617
Odometer:94199
Paint Color:BLUE
Type:SUV

PERFORMANCE

Transmission:AUTOMATIC, CVT
Engine:4-CYL, TURBO, 1.6 LITER
Drive:2WD
Fuel:GAS

SPECIFICATIONS

 • ABS (4-Wheel)
 • AM/FM Stereo
 • Air Conditioning
 • Alloy Wheels
 • Anti-Theft System
 • Bluetooth Wireless
 • CD/MP3 (Multi Disc)
 • Cruise Control
 • Dual Air Bags
 • F&R Head Curtain Air Bags
 • Keyless Entry
 • Keyless Start
 • Moon Roof
 • Power Door Locks
 • Power Steering
 • Power Windows
 • Premium Sound
 • Side Air Bags
 • Sport Pkg
 • Tilt Wheel
 • Traction Control
 • Vehicle Dynamic Control
 • XM Satellite

SIMILAR VEHICLES

BLACK, 2011 JEEP GRAND CHEROKEE Image
2011 JEEP GRAND CHEROKEE
OVERLAND 2WD
Stock #: 9314A
Call
SILVER, 2011 ACURA MDX Image
2011 ACURA MDX
6-SPD AT W/TECH AND ENTERTAINMENT PACKAGE
Stock #: 9506
Call
BLACK, 2015 NISSAN ALTIMA Image
2015 NISSAN ALTIMA
 
Stock #: 9550A
Call

DISCLAIMER

Whilst every effort has been made by IM Auto Sales to accurately describe this vehicle, its' options and equipment, pricing, mileage, warranties and incentives; it is the customers responsibility to verify the information listed. You agree to hold IM Auto Sales harmless for misprints on prices or general information 
about this vehicle. By using our website you agree that IM Auto Sales has the right to cancel a sale or a promise of a sale if that sale is based on an incorrect price.

Pricing does not include government fees and taxes, state and/or local taxes, smog fees, any finance charges, any dealer document preparation charges, emission testing charge, registration or title fees. Depending on the age of the vehicle, normal wear and tear should be anticipated. Prices are subject to change without notice. While we do our best to describe our vehicles accurately, some descriptions and / or images provided by third parties may differ from the actual information or appearance of the vehicle. IM Auto Sales assumes no liability for omissions or errors in this vehicle listing and encourages prospective buyers to verify the information by contacting us or viewing the vehicle at our dealership. All finance offers are O.A.C (On Approved Credit) / O.A.D (On Approved Deposit).

Our payment calculator tool is provided as an estimator of your payments only and your actual payment may differ from that shown.
 


ADVERTISED
PRICE